รายละเอียดข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่

  • การดำเนินงาน : วันที่ 26-27 มีนาคม 2564

  • ครอบคลุมพื้นที่ : 10.77 ตร.กม. หรือ 6,731 ไร่

  • พิกัดภูมิศาสตร์กลางพื้นที่บิน : 9°12’10.66″N และ 99°39’38.33″E

  • ระยะไกลสุดแนวเหนือ-ใต้ : 3.6 กิโลเมตร

  • ระยะไกลสุดตะวันออก-ตะวันตก : 3.5 กิโลเมตร

  • พื้นที่ต้องขออนุญาต : –