รายละเอียดข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่

  • การดำเนินงาน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

  • ครอบคลุมพื้นที่ : 10.53 ตร.กม. หรือ 6,584.16 ไร่

  • พิกัดภูมิศาสตร์กลางพื้นที่บิน : 8°33’45.45″N  98°51’35.57″E

  • ระยะไกลสุดแนวเหนือ-ใต้ : 2.5 กิโลเมตร

  • ระยะไกลสุดตะวันออก-ตะวันตก : 4.5 กิโลเมตร

  • พื้นที่ต้องขออนุญาต : มีส่วนซ้อนทับที่ต้องขออณุญาต