รายละเอียดข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่

  • การดำเนินงาน : วันที่ 28 มีนาคม 2564

  • ครอบคลุมพื้นที่ : 9.15 ตร.กม. หรือ 5,724.7 ไร่

  • พิกัดภูมิศาสตร์กลางพื้นที่บิน : 9°10’20.59″N และ 99°13’5.58″E

  • ระยะไกลสุดแนวเหนือ-ใต้ : 3.28 กิโลเมตร

  • ระยะไกลสุดตะวันออก-ตะวันตก : 3.9 กิโลเมตร

  • พื้นที่ต้องขออนุญาต : พื้นที่ส่วนซ้อนทับพื้นที่ทำการบินรัศมี 5 กม. (AERO DOME) การท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี