คู่มือการสำรวจและทำแผนที่แปลงปาล์มน้ำมันด้วยอากาศยานไร้คนขับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564

คู่มือการบันทึกค่าการสะท้อนเชิงคลื่นใบปาล์มน้ำมัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564

คู่มือแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ
Best Management Practice(BMP)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564

LET’S WORK TOGETHER

เข้าร่วมโครงการกับเรา