“การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำเพื่อการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน”
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ศพก.ปลายพระยาและแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปาล์มน้ำมัน ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่